Scrisoare către tineri

Scrisoare către tineri

Începeţi viaţa în vremuri grele. Se urcă uneori în istorie valuri care poartă spre izbîndă pînă şi pe cei mai slabi înotători. Generaţia voastră înoată împotriva curentului, într-o mare furtunoasă. Acest lucru estegreu. In primele clipe veţi fi înăbuşit şi veţi fi descurajat că veţi mai ajunge la mal. Nu vă speriaţi. Alţii,înaintea voastră, au întîlnit valuri tot atît de înalte şi n-au fost acoperiţi de ele. Cu dibăcie şi curaj veţi rezista pînă cînd va veni din nou linişte.

Învingători fiind, nu uitaţi că biruinţele omeneşti nu sânt decât parţiale şi vremelnice. Nici una din treburile acestei lumi n-ar putea fi orânduita pentru vecie. Nici o izbândă nu hotărăşte viitorul îndepărtat. Nici un tratat nu domneşte pentru multă vreme. Nici o revoluţie nu întemeiază o societate care să fie veşnic fericită. Păziţi-vă de a gândi că un om sau o generaţie au dreptul – odată menirea lor îndeplinită – la o fericire leneşă. Etapa vieţii nu. se isprăveşte decât Ia ora când cade noaptea.

Nu fiţi grăbiţi. Averile şi renumele care se nasc într-o clipă, tot într-o clipă mor. Vă urez piedici şi lupte. Bătălia vă va oţeli. Spre 50 sau 60 de ani veţi căpăta înfăţişarea viguroasă a stâncilor bătute de furtuni. Lumea vrăjmaşă are darul să vă dăltuiască. Veţi fi caractere dar şi veţi avea caracter, iar valurile opiniei publice vă vor face să râdeţi. Când eşti tânăr, totul pare grozav. Primele piedici par blesteme şi răutatea lumii înspăimântă. Pregăţiti-vă un adăpost interior împotriva cruzimii semenilor şi a situaţiilor. Orice om poate clădi, în străfundul gândurilor sale, un adăpost de unde să nu-i pese de proiectele cele mai grele şi de vorbele cele mai viclean otrăvite. De ce se poate teme un suflet împăcat cu el însuşi? Nici persecuţiile, nici calomniile nu-i pot clinti mărturia pe care el o dă celor mai tainice gânduri ale sale. Luaţi dragostea în serios, nu în tragic. Veţi fi surprinşi în tinereţe de frivolitatea femeilor, de cochetăria, de minciunile şi de cruzimea lor. Spuneţi-vă că aceste înfăţişări ale firii lor, deşi aevea, sânt numai de suprafaţă.  Observându-le, gândiţi-vă la mare, a cărei oglindă este atât de schimbătoare şi care devine, totuşi, o prietenă statornică pentru cine se apropie de ea şi încearcă s-o înţeleagă. Căutaţi dincolo de femeile prea libere şi prea uşoare, suflete mai sfioase care ezită să-şi arate blândeţea şi încrederea. Juraţi, din toată inima, credinţă aceleia care vi se pare vrednică de aceasta.

Fiţi statornic, nu pierdeţi nădejdea. Ştiu că sînteţi ispitiţi, când lucrurile merg rău, să lăsaţi totul baltă și să reîncepeţi viaţa cu altă femeie, cu alţi prieteni, sub un alt cer. Nu vă lăsaţi duşi de această părere. În anumite cazuri extreme, se poate ca unele nenorociri cu neputinţă de răbdat să vă oblige la o nouă plecare dar pentru cele mai multe fiinţe e mai bine să se mulţumească cu ce au. Este o soartă fericită de a îmbătrâni şi de a muri în mijlocul celor cu care am crescut şi am luptat.

În sfîrşit, fiţi modeşti şi cutezători. A gândi, a iubi, a porunci, sânt acţiuni grele şi nu veţi ajunge să faceţi nici una în decursul vieţii voastre pământeşti asemănătoare cu desăvârşirea visată în adolescenţă. Dar oricât de grele s-ar arăta, ele nu sânt totuşi cu neputinţă de înfăptuit. Înaintea voastră, generaţii nenumărate le-au înfăptuit şi, de bine de rău, au străbătut între două deserturi de umbră, îngusta făşie de lumină. De ce să vă temeţi. Menirea vă este scurtă şi ceilalţi sânt muritori ca şi voi.
_________________________
Dale Carnegie – Arta de a reuși în viață (fragment)

Administrator

Leave a comment

Vă rugăm să introduceți un comentariu.
Te rog scrieți numele.
Vă rugam sa introduceți adresa dumneavoastră de email.
Te rog introdu o adresă de email validă.