Proiectul uman și upgradările sale

Proiectul uman și upgradările sale

Pentru a fi atinși parametri formei finale a ființei umane, atât ca reprezentare fizică, dar și din punct de vedere funcțional, proiectul modului uman a fost îmbunătățit continuu. Primele module de test au fost mai târziu înlocuită cu module mai performante și noi actualizări au fost aplicate de la o generație la alta. Aspectul fizic a fost îmbunătățit, dar mai mult s-a pus accentul pe modul de funcționare.

Omul funcționează folosind cele 4 centre de analiză a informației receptate din mediul exterior, respectiv: percepții (1), mental (2), emoțional (3), rațiune/discernământ (4) + conștiință/suflet/verificarea legilor universului (5). Au fost făcute modificări prin îmbunătățirea pe rând a fiecărui centru în parte și a legăturii dintre centre și conștiință (5).

Conștiința/ sufletul este interfața cu noi cei care v-am creat și conține la rândul său nivelul de dezvoltare. În mare, conține trei niveluri principale:

Primar: să fii în stare să ai grijă de tine, să te aperi, să supraviețuiești, să mănânci, să te înmulțești, purtând respect ecosistemului.

Secundar: Să fii capabil să ai grijă de cei apropiați ție, să-ți aduci aportul prin muncă la bunăstarea comunității, să fii în stare să pricepi ce este bine, ce este rău; respecți legile universului.

Terțiar: să fii altruist, să-ți pese de semenii tăi, de ecosistem, de creația în care te afli, să înțelegi și să urmezi legile universului, să contribui prin munca ta în mod dezinteresat, aducând plusvaloare, să fii capabil să te înalți și să acționezi dincolo de interesul personal, înțelegând că scopul existenței tale constă în aportul adus la dezvoltarea și progresul civilizației din care faci parte.

Noi facem upgradări periodice sufletelor/conștiințelor celor care au murit pe Pământ și care revin pentru a se naște din nou, având în noi obiective și direcții spre care să-și îndrepte existența. În acest fel, orice ființă născută pe Pământ va avea un plan de realizat, care reprezintă sensul întrupării sub formă omenească, iar viața sa reprezintă șansa de a beneficia de o astfel de experiență.

***

În perioada următoare, se va produce o aliniere la valorile care ar fi trebuit să vă fie cunoscute și pe care aveți obligația să le respectați. Valorile ce rămân valabile sunt cele transmise de-a lungul veacurilor, învățate din vremea copilăriei și pe care le-ați călcat în picioare când ați ajuns la maturitate: cinste, onoare, dreptate, echitate, altruism, bunătate, conduită, armonie, înțelegere, cooperare. Asta înseamnă a aduce aport personal la evoluția civilizației și a crea plusvaloare societății în care trăiești, fără a afecta echilibrul planetei pe care locuiești temporar.

În perioada următoare, atât voi, cât și copiii voștri veți fi nevoiți să vă aliniați valorilor autentice și să le susțineți transpunându-le în practică. Copiii voștri s-au născut deja upgradați de noi și vă vor împinge și pe voi în direcția stabilită. Omenirea va trebui să facă saltul în ciclul al doilea al dezvoltării sale, în care cerințele vor fi altele decât cele cu care v-ați obișnui.

Modelul copiilor voștri, generația nouă actualizată de către noi, este setat să aibă următoarele caracteristici:

 • respect față de natură și de mediu;
 • pacifism și întrajutorare;
 • respect față de ecosistem;
 • nesupunere și lipsă totală de respect față de istoria voastră sângeroasă, materialistă, rușinoasă, marcată de războaie de cotropire;
 • nerespectarea îndemnurilor voastre de aliniere la o societate care sprijină consumul nesăbuit, aparența fățarnică, superficialitatea și interesul pentru produse de lux inutile, visurile și himera de a lupta pentru a dobândi un statut social fals;
 • împotrivire îndârjită față de ceea ce este împotriva naturii, mediului și ecosistemului;
 • devalizarea tuturor sistemelor împământenite, care înlănțuiesc creativitatea, libertatea și dreptul oricărei ființe de a beneficia de condiții de viață acceptabile;
 • răsturnarea și dizolvarea marilor sisteme centralizate, care nu aduc plusvaloare omenirii;
 • desființarea partidelor politice care susțin o societate orientată spre dominare a grupurilor de interese și a intrigilor, prin care niște neaveniți greșit aleși ajung în funcții și acționează în sensul intereselor personale meschine sau susțin grupurile mafiote ale puterii;
 • desființarea tuturor organizațiilor care au mintea rătăcită, producând în continuare armament și sisteme de distrugere;
 • abolirea celor care pentru a obține foloase materiale sunt în stare să distrugă tot ceea ce există în natură, nepăsându-le de echilibru;
 • refacerea sistemelor de învățământ actuale și dezvoltarea de noi metode de instruire, în favoarea categoriilor sociale din zonele sărace, astfel încât copiii să aibă acces la cunoaștere și la educație;
 • implementarea unor condiții de viață acceptabilă pentru toți locuitorii planetei, în special în zonele slab dezvoltate din regiunile cu condiții geografice defavorabile;
 • refacerea naturii și a habitatului animalelor, necesară pentru redresarea lanțurilor trofice, indispensabile continuării vieții pe pământ;
 • reciclarea a tot ceea ce este utilizat și apoi aruncat ca deșeuri, până la ora la care să fie refolosibile sau reintegrabile în natură;
 • Introducerea mâncării sănătoase, din materii prime naturale: cereale, legume, fructe procesate simplu. Pe viitor, oamenii nu vor mai mânca animale, respectiv alte conștiințe. A mânca animale denotă primitivism și lipsă de respect față de altă ființe.

Acestea sunt țintele de atins pentru generația care va transforma tot sistemul actual conform cerințelor noastre, urmând direcția indispensabilă trecerii omenirii în etapa următoare. Civilizația voastră va fi obligată să pășească în alt ciclu și să urmeze traseul dezvoltării sale prestabilit de noi! Nu aveți cale de întors și nici alternativă de a repetă la nesfârșit experiențele primare din primul ciclu! Perioada de înțelegere și de însușire a greșelilor din istorie s-a încheiat!
_________________________________________
Amratra – Proiectul Om. O conexiune stelară. Editura Prestige, București – 2019.

Administrator

Leave a comment

Vă rugăm să introduceți un comentariu.
Te rog scrieți numele.
Vă rugam sa introduceți adresa dumneavoastră de email.
Te rog introdu o adresă de email validă.