Cele șapte principii hermetice sau Legile Universului

Cele șapte principii hermetice sau Legile Universului

Principiile adevărului sunt în număr de șapte. Acela care le cunoaște și le înțelege, posedă cheia magică care va deschide toate porțile Templului, chiar înainte de a le atinge. Cele șapte principii hermetice pe care se bazează întreaga filozofie hermetica, sunt următoarele:

  1. Principiul mentalismului
  2. Principiul corespondenței
  3. Principiul vibrației
  4. Principiul polarității
  5. Principiul ritmului
  6. Principiul cauzei și efectului
  7. Principiul genului (distincției).

Aceste principii vor fi discutate și comentate pe măsură ce vom avansa în aceste lecții. Acum chiar voi da de la început o scurta explicație a fiecăruia.

Principiul mentalismului – „Totul este spirit; Universul este mental” Kybalion.

Principiul implică acest adevăr că „totul este spirit”. El explica că Totul, care este realitate substanțială, aflându-se în toate manifestările și aparențele exterioare pe care le cunoaștem sub numele de Universuri materiale, Fenomene ale vieții, Materie, Energie, într-un cuvânt tot ce este aparent simțurilor noastre materiale este spirit, care în el însuși este incognoscibil și nedefinibil, însă care poate fi considerat și gândit ca un Spirit Universal. Infinit, Viu. El explica încă, că „lumea sau universul fenomenal nu-i decât o simplă creație mentală a totului, subiect al legilor lucrurilor create, că universul considerat în întregul său, sau în părțile sale, exista în Spiritul Totului, că în acest Spirit noi trăim, noi lucram și suntem noi înșine”. Acest principiu stabilind natura mentală a Universului, explica ușor toate diferitele fenomene mentale și psihice care ocupă un loc atât de mare în atenția publică și care fără explicație nu sunt inteligibile și desfid orice interpretare științifică.

A înțelege acest mare principiu hermetic al mentalismului, permite individului să înțeleagă cu ușurința legile Universului Mental și să le aplice la buna sa stare și la perfecționarea sa.

Discipolul hermetic este capabil să aplice inteligent Marile Legi Mentale în loc să se servească de ele la întâmplare. În posesia cheii măiestriei universale, studentul poate să deschidă nenumăratele porți ale Templului Mental și psihic al Cunoașterii și să pătrundă în el liber și inteligent. Acest principiu explica veritabila natura a Energiei și Puterii, a Materiei și pentru ce și cum ele sunt subordonate Stăpânirii Spiritului. Unul din Maiștrii Hermetici a scris demult: „Acela care înțelege adevarul naturii mentale a Universului, este deja bine înaintat pe drumul măiestriei”. Aceste cuvinte sunt tot atât de adevărate astăzi, cât erau ele la timpul când au fost scrise. Fără cheia măiestriei (cheia conducătoare, principală, universală) măiestria este imposibilă și elevul va bate zadarnic la nenumăratele porți ale Templului.

Principiul corespondentei – „Ceea ce este sus, este ca și ceea ce este jos; ceea ce este jos, este ca și ceea ce este sus” Kybalion.

Acest principiu implică adevarul că este totdeauna un raport constant între legile și fenomenele diferitelor planuri ale ființei și vieții. Vechea axioma hermetica îl explica în acești termeni: „Ceea ce este sus este ca și ceea ce este jos; ceea ce este jos este ca și ceea ce este sus”. Înțelegerea acestui principiu conferă mijloace de a rezolva destule paradoxuri obscure și destule secrete ascunse ale Naturii. Există planuri ale vieții pe care noi le ignoram complet, însă când noi le aplicam principiul corespondentei, vom deveni capabili să înțelegem mai departe că nu este posibil să facem altfel. El se manifestă și se aplica peste tot în Univers, pe diferitele planuri ale Universului material, mental și spiritual; este o lege universală.

Vechii hermetici îl considerau ca unul dintre instrumentele mentale cele mai importante, cu ajutorul căruia omul este capabil să răstoarne victorios obstacolele care i se ridică în față, în față necunoscutului. Acestuia i-a fost posibil a se îndepărta, a înlătura voalul lui Isis până la punctul de a întrezări într-o lumina o parte a figurii Zeiței. La fel cum cunoaștem principiile geometriei și această cunoaștere permite astronomului așezat în laboratorul sau să măsoare distanta dintre aștri și să urmărească mișcările lor, la fel cunoașterea principiul corespondentei permite omului să deducă inteligent din necunoscut, cunoscutul. Studiind monada, el înțelege arhanghelul.

Principiul vibrației – „Nimic nu sta, totul se mișcă, totul vibrează” Kybalion.

Acest principiu implică adevarul că totul este în mișcare, totul vibrează, nimic nu-i în stare de repaus, fapte pe care știința modernă le accepta și pe care orice noua descoperire științifica tinde să le verifice.

Sunt mii de ani de când învățații vechiului Egipt au anunțat acest principiu hermetic. El explica că diferențele existând între diferitele manifestări ale materiei, a energiei, a sufletului și chiar a spiritului, sunt consecința unor proporții inegale ale vibrației. De la Totul care este Spiritul Pur și până la formele cele mai grosolane ale materiei, totul vibrează; cu cât este mai intensă vibrația, cu atât mai înaltă este poziția pe scară. Vibrația Spiritului este atât de intensa și atât de infinit de rapidă, încât practic el este în repaos, la fel cu o roată care se învârtește cu o așa de mare rapiditate încât pare că sta pe loc.

La cealaltă extremitate a scării, sunt formele grosolane ale materiei, ale cărei vibrații sunt atât de lente încât parcă nici nu ar exista, la fel ca și unele sunete de rară frecvență pe care urechea omeneasca nu le poate percepe. Între acești doi poli opuși sunt milioane și milioane de grade de vibrații. De la corpuscul la electron, de la atom la molecula până la lumi și universuri, totul se mișcă, totul vibrează. Aceasta e la fel pentru energie și pentru forță, care nu sunt decât grade diferite ale vibrației. Aceasta corespunde și planului mental, căruia vibrațiile îi guvernează starea și chiar planul spiritual. Discipolul în hermetism care înțelege bine acest principiu și formele sale corespunzătoare, este capabil să controleze propriile sale vibrații mentale și de asemeni pe ale altora. Maeștrii folosesc în mod egal acest principiu în diferite maniere pentru a învinge fenomenele naturii. „Cel care a înțeles principiul vibrației a câștigat sceptrul puterii” a spus un vechi scriitor.

Principiul polarității  – „Totul este dublu; orice lucru are doi poli; totul are două extreme; asemănătorul și neasemănătorul au aceeași semnificație; polii opuși au o natură identică însă de grade diferite; extremele se ating; toate adevărurile nu sunt decât neadevăruri; toate paradoxurile pot fi conciliate”. Kybalion.

Acest principiu implică adevarul că „totul este dublu, totul are doi poli, totul are doua extreme”. Aceste fraze sunt vechi axiome hermetice. Ele explica vechile paradoxuri care au făcut perplexa atâta lume și se exprimă după cum urmează: „Teza și antiteza au o natura identică, însă de grade diferite; contrariile sunt asemănătoare și nu diferă decât prin gradul lor, polii opuși se pot concilia; extremele se ating; Totul este și nu este în același timp”; toate adevărurile nu sunt decât semi-adevăruri; orice adevăr este pe jumătate fals; sunt doua fețe ale aceluiași lucru etc etc”.

Principiul polarității explica că în orice lucru sunt doi poli, două aspecte opuse și că contrariile nu sunt în realitate decât extreme ale aceluiași obiect între care sunt intercalate grade diferite, de exemplu: căldura și frigul, deși sunt opuse sunt în realitate un singur și același lucru, ele se disting numai prin diferența de grade. Consultați termometrul și veți putea vedea dacă este posibil de descoperit unde căldura se termina și unde începe frigul. Nu exista o căldură absolută și nici un frig absolut. Acești doi termeni „cald și frig” indică numai grade diferite ale aceluiași lucru și acest lucru care se manifestă cu frig și cald este numai o varianta a vibrației. Astfel cald și frig nu sunt decât doi poli a ceea ce noi numim „căldură” și fenomenele care le însoțesc sunt manifestările principiului polarității. Același fenomen este adevarat în cazul luminii și întunericului, care sunt unul și același lucru, deosebirea constând într-o diferență de grade între cei doi poli ai fenomenului: când ne părăsește noaptea și când începe ziua.

Ce diferență este între mare și mic; între facil și dificil; între alb și negru; între tăios și tocit; între calm și neliniștit; între sus și jos; între pozitiv și negativ; principiul polarității explică aceste paradoxuri și nici unul nu poate să-l înlocuiască. În planul mental tot acest principiu lucrează. Să luam un exemplu extrem însă radical, al urii și al dragostei, doua stări mentale, în aparenta total diferite. Și încă sunt grade diferite în ura și în dragoste; de asemeni sunt sentimente intermediare pentru care noi folosim cuvintele simpatie și antipatie, care ajung să se confunde atât de strâns încât deseori este o dificultate să se știe dacă vreunul vă este simpatic sau antipatic, sau vă este indiferent. Aceste sentimente opuse nu sunt decât grade diferite ale unui sentiment unic, cum îl veți putea gândi și înțelege dacă veți medita o clipă la aceasta. Mai mult decât toate acestea și hermetiștii îi atribuie o deosebita importanță; este posibil de schimbat în propriul sau spirit și în spiritul altora, vibrațiile urii în vibrațiile dragostei.

Multi dintre voi care citiți aceste rânduri ați făcut experiența personala de tranziție rapidă, involuntară, care poate să se facă între dragoste și ura și invers, în propria persoana și în a altora. Veți înțelege atunci că vă este posibil să realizați acest lucru cu ajutorul voinței, folosind formulele hermetice. Binele și răul nu sunt decât doi poli diferiți ai aceluiași lucru; hermetismul cunoaște arta de a transforma Raul în Bine prin aplicarea principiului polarității. În totalitate, arta polarizării este o fază a alchimiei mentale, cunoscută și aplicata de maeștrii vechi și moderni ai hermetismului.

Înțelegerea acestui principiu permite să modifici polaritatea tot așa de bine ca pe aceea a altora, dacă vrei să consacri timpul și studiul necesar pentru a deveni un maestru al artei.

Principiul ritmului – „Totul se scurge înlăuntru sau înafară; orice lucru are durata sa; totul evoluează, apoi degenerează; balansul pendulei se manifesta în totul: măsura oscilației sale la dreapta este asemănătoare cu măsura oscilației de la stânga. Ritmul este constant.” Kybalion.

Acest principiu implică adevarul că în orice lucru se manifesta o mișcare înainte și înapoi, o mișcare asemănătoare unei pendule, ceva asemănător unei maree suitoare și coborâtoare, a unei mari pline și a unei mari scăzute. Aceasta mișcare de plecare și venire se produce intre doi poli al căror principiu al polarității ni s-a demonstrat ca exista. Este totdeauna o reacțiune și o acțiune, un progres și un recul, un maximum și un minimum. Tot așa este pentru toate elementele universului: sori, lumi, oameni, animale, spirit, energie, materie.
Aceasta lege se manifestă în creația și distrugerea lumilor, în progresul și decadenta națiunilor; în viata oricărui lucru și în sfârșit în starea mintala a omului; pentru acest din urma lucru, hermetiștii apreciază importanta înțelegerii acestui principiu. Hermetiștii l-au înțeles bine și au găsit că aplicarea acestuia este universală. Ei au descoperit anumite mijloace pentru a anihila prin ele chiar efectele prin folosirea de formule și metode adecvate. Ei aplică legea mentală a neutralității. Ei nu pot anula principiul, nici să-i oprească cursul, dar ei au învățat să-i oprească, mai bine zis să-i evite efectele asupra lor înșiși și într-un anumit grad care depinde de gradul de măiestrie. Ei au învățat să-l utilizeze în loc de a fi utilizați de el. În aceasta și în metode similare constă arta hermetiștilor. Maistrul în hermetism se polarizează el însuși la punctul unde el vrea să rămână, apoi neutralizează balansul ritmic al pendulei care ar tinde să-l transporte care celalalt pol. Toți acei care și-au însușit un anumit grad de măiestrie personală lucrează astfel într-o oarecare măsură mai mult sau mai putin inconștient. Maestrul, din contra, o face conștient, prin folosirea voinței sale. Astfel el ajunge să atingă un grad de echilibru și de fermitate mentala aproape de necrezut din partea maselor care sunt târâte înainte și înapoi ca o pendulă.

Acest principiu și principiul polarității precum și metodele pentru a le contracara, a le neutraliza, au fost studiate în amănunt de hermetiști și a le folosi constituie o importantă parte a alchimiei hermetice mentale.

Principiul cauzei și efectului  – „Orice cauză are efectul sau; orice efect are cauza sa; totul se întâmplă conform legii. Hazardul este un nume dat unei legi necunoscute. Sunt numeroase planuri ale cauzalitații, însă nimic nu scapă legii”. Kybalion.

Acest principiu implică faptul că există o cauză pentru orice efect produs și un efect pentru orice cauză. El explica că totul se întâmplă conform unei legi, ca niciodată nimic nu se întâmplă accidental, neprevazut, că hazardul nu exista și că, pentru că există planuri diferite de cauză și efect, planul superior dominând totdeauna planul inferior, nimic nu poate scapă în întregime legii. Hermetiștii cunosc până la un punct arta și metodele de a se ridica deasupra planului obișnuit al cauzei și efectului. Ridicându-se mental la un plan superior, ei devin cauza în loc de a fi efect. Mulțimile se lasă docil duse, ele ascultă la tot ce le înconjoară, la voințele și dorințele celora care sunt mai puternice decât ele, la ereditate, la sugestie și la toate cauzele exterioare care le dirijează ca pe simpli pioni pe drumul vieții.

Maeștrii din contra, ridicându-se pe plan superior, domina sentimentele lor, caracterul lor, calitățile și puterile lor, tot asa de bine ca pe tot ce îi înconjoară. Ei devin stăpâni în loc de a fi pioni. Ei joaca jocul vieții îi loc de a fi jucați și dirijați de voința altora și de influente exterioare. Ei se servesc de principiu în loc de a fi instrumentul sau. Maeștrii ascultă de cauzalitatea planului superior însă ei comandă planul lor. Este în această afirmație o adevărată bogăție de cunoștințe hermetice. Le înțelege cine va putea.

Principiul genului – „Este un gen în toate lucrurile; totul are principiile sale; masculin și feminin; genul se manifesta pe toate planurile”. Kybalion.

Acest principiu implică adevarul că genul exista peste tot; principiile masculin și feminin sunt în acțiune constant. Acesta-i adevarul nu numai pe plan fizic, ci și pe plan mental și chiar pe plan spiritual.

Pe plan fizic, principiul se manifestă sub forma sexului, pe plan superior el ia forme mai elevate însă este mereu același. Nici o creație fizică, mentală sau spirituală nu este posibila fără el. Înțelegerea legilor sale va arunca lumină asupra multor subiecte care în mod constant au uimit spiritul oamenilor.

Principiul genului a lucrat întotdeauna pentru a crea și reînnoi. Orice lucru, orice individ, conține cele doua elemente: masculin și feminin sau chiar marele principiu. Orice element masculin are elementul sau feminin; orice principiu feminin are principiul sau masculin. Dacă voiți să înțelegeți filozofia Creației și a Regenerării Mentale și Spirituale, trebuie să studiați și să înțelegeți acest principiu hermetic. El ascunde soluția unui mare număr de mistere ale vieții. Ținem să vă avertizăm ca nu e nici o înrudire cu numeroasele teorii, fundamentale, periculoase și degradate, cu învățăturile care sunt răspândite sub titluri fanteziste și care nu sunt decât o prostituare a marelui principiu natural al genului. Astfel de rămășite ale vechilor forme infamante ale cultului falusului tind sa distrugă inteligența, corpul și spiritul; filozofia hermetica s-a ridicat totdeauna cu indignare împotriva învățăturilor degradante care conduc la destrăbălare, la pasiuni necumpătate și la pervertirea principiilor naturii. Dacă pe acestea le cautați, părăsiți imediat aceasta carte. Hermetismul nu are nimic care poate să va fie util în acest sens. Pentru aceia care sunt puri (curați sufletește) totul e pur; pentru acei care sunt murdari, totul e murdar.
__________________________________________
Henri Durville – Kybalion (fragment).

Administrator

Leave a comment

Vă rugăm să introduceți un comentariu.
Te rog scrieți numele.
Vă rugam sa introduceți adresa dumneavoastră de email.
Te rog introdu o adresă de email validă.